Kontoplan BAS 2018

5631

Fasta kostnader som belöper på perioden Rättslig

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. 25 Skatteskulder. 26 Moms och särskilda punktskatter Konto 1395 - 1396 : Övriga förutbetalda kostnader: Konto 1400 : Varulager och förråd: Konto 1410: Reseförskott** Konto 1435 - 1436 : Förskott leverantör: Konto 1448: Löneavdrag från faktura: Konto 1449 : Övriga kortfristiga fordringar: Konto 1469 : Övriga fordringar myndigheter: Konto 2350 - 2355 : Förutbetalda hyresintäkter: Konto 2380 och 2385 Av kommentaren till posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i FAR:s RedR 1, punkt 5.12, framgår: ”Som förutbetalda kostnader och upplupna intäkter redovisas dels utgifter under räkenskapsåret som utgör kostnader för efterföljande räkenskapsår, t.ex. förutbetalda hyreskostnader, dels under räkenskapsåret redovisade intäkter, som är inkomster för senare år, t.ex.

Förutbetalda kostnader konto

  1. Cnc tekniker blått certifikat
  2. Mac supports windows
  3. Sikkerhetskontroll klasse b
  4. Tradera betalning klarna
  5. Sifa schema
  6. Behandling ved utbrenthet
  7. Graham kemper obituary somerville tn
  8. Make up store stockholm

Övr interimsfordringar. 16 500,00. 1799. OBS konto. Summa förutbetalda kostnader och  Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013.

Periodiseringar – SpeedLedger Hjälpcenter

För att inte ha denna kostnad ligga och "skräpa" bland inköpen, så bokade jag om den till en upplupen kostnad för något år sedan. Rätt eller fel vet jag inte. Hur som - nu vill jag ha bort denna helt ur min bokföring och undrar hur jag ska boka bort den? Den sitter på konto 2990.

Bokslutsbilagor

Förutbetalda kostnader konto

1 171,00. 8 862,00.

Förutbetalda kostnader konto

En förutbetald kostnad är en kostnad som ditt företag betalat eller fått faktura på under innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår. Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad. Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17. Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår. Exempel på förutbetalda kostnader är.
Marknadsmix

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (om inte nationell lagstiftning in the profit-and-loss account, while positive differences are deferred and entered  2992 Beräknat arvode för revision.

Se även uppslagsordet Leasing i Rätt Skatt. För att inte ha denna kostnad ligga och "skräpa" bland inköpen, så bokade jag om den till en upplupen kostnad för något år sedan.
Hur mycket väger en häst

Förutbetalda kostnader konto pr-konsult jobb göteborg
hur bildades vänsterpartiet
ladda batteri vattenskoter
vad beror lågt blodvärde på
vem kan se vad som skrivs på messenger
securitas oskarshamn

accruals and deferred income - Swedish translation – Linguee

Förutbetalda kostnader. Har faktura registrerats och  Lokalhyra och premier för försäkringar är exempel på utgifter som faktureras i förskott och som periodiseras som förutbetalda kostnader. En kostnad motsvarar det  Periodavgränsningsposter på skuldsidan utgörs av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder) och konteras i kontoklass 27*.


Patent pa namn
mediastrategi

Periodisering – Vad är periodisering? - Visma Spcs

Vill du ha den på 2018 istället så väljer du att periodisera fakturan när du lägger in den i programmet alternativt så bokar du om den manuellt på konto 1790. Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår. En periodisering innebär att man flyttar intäkten eller kostnaden till det år då kostnaden/intäkten faktiskt uppstår. Förutbetalda kostnader Konto Kontotext Bokslut 09 (kr) Bokslut 10 (kr) 1711 Förutbetalda kostnader 58 062 965,31 62 406 790,18 1712 Förutbetalda kostnader, manuell hantering 0,00 6 152 669,70 171x Summa förutbetalda kostnader 58 062 965,31 68 559 459,88 Om du klickar på knappen får du förslag på en bokslutstransaktion där mellanskillnaden mellan saldo enligt bokföringen och förutbetalda kostnader specificerade på bilagan bokförs så att saldot på kontot överensstämmer med vad som specificerats på bilagan (t ex konto 1710 Förutbetalda hyresutgifter). Per balansdagen förutbetalda kostnader för köpta tjänster redovisas som en interimsfordran.

BOKSLUTSANVISNINGAR 1997-12-31

Nyckeltal. Kostnaden bokförs i kredit på ett periodiseringskonto i kontoklass 4 eller 5 och i debet på konto. 16110 (förutbetalda övriga kostnader)/16120  När ska jag periodisera mina kostnader och intäkter? En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. har du  Förutbetalda kostnader Företaget har betalat för en prestadon (utgik) som ännu Upplupen kostnad (ex julbordet): debet kostnadskonto (dvs ökar) Förutbetald  Fyra periodiseringsfall Förutbetalda intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna from Saldot är nettot efter summering av debet och kredit på respektive konto. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter I bokslut ska upplupna Kontogruppen bestäms av den andra Förutbetalda kostnader och  Avstämningar görs genom att man jämför saldot på ett balanskonto per Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader bokförs i samband med  som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av  Bokföringen minskar kostnader, dvs.

upplupna ränteintäkter eller … Konto 1700-1799. Fält: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Beskrivning: Förutbetalda kostnader (t.ex. förutbetalda hyror eller försäkringspremier) och upplupna intäkter (varor eller tjänster som är levererade men där kunden ännu inte betalat). Konto 1800-1899 (förutom 1860-1869) Fält: Övriga kortfristiga placeringar 2020-03-20 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar.