INTERSEKTIONELL TILLGÄNGLIGHET - Lund University

3091

Intersektionalitet Done Did Do Wiki Fandom

Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och frslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. Nationella sekretariatet fr genusforskning har tagit fram handledningen inom En del socialister driver ändå en linje som kan karaktäriseras som ”klass först”, även om den av förståeliga skäl sällan kallas det. Det här har ofta att göra med en önskan att hålla kvar vid en ganska ortodox läsning av teorier som aldrig var speciellt intersektionella, kombinerat med en rädsla för att släppa taget om det som enligt dessa teorier trots allt antas vara den vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv. Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Intersektionell forskning problematiserar och innehåller gärna en historisk aspekt, som exempelvis vilken roll klass och kön har spelat i formandet av nationalstaten. Eller vilken betydelse koloniala föreställningar har för synen på sexualitet.

Intersektionell teori

  1. Arbetsförmedlingen inlogg
  2. Online university math courses
  3. Andra hand bilar malmö
  4. Bromma geriatrik avd 14
  5. Make up store stockholm
  6. Skillnad pa isk och af
  7. Aktier utbildning
  8. Medicinska studier uppsala
  9. Forskningsmetoder 1
  10. Excel vba last row

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis av Tina Mattsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Det finns normativa skäl, utifrån intersektionell teori, att ta hänsyn till könsblandning och annan typ av mångfald, men finns det tillräckligt mycket empiriska, kvantitativa belägg för att visa att detta verkligen har effekt på prestation? I handlingsplanen för jämställdhet slår fakulteten fast att ett intersektionellt perspektiv ska vara en integrerad del av undervisningen.

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN - Feministiskt initiativ

I Sverige har antisemitism tillåtits för att de som uttrycker sitt judehat har ansetts vara maktlösa. I vänsterns analys, inspirerad av postkolonial och intersektionell teori, kan rasism nämligen bara riktas neråt. Hat underifrån ursäktas som en rimlig reaktion på förtryck.

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN - Feministiskt initiativ

Intersektionell teori

Ännu färre ser honom nog som en av de viktigaste anledningarna till att tjänstemän tvingas gå kurser i intersektionell teori och praktik på arbetstid. Titel: Likabehandling i teorin. En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner. Författare: Sara Vernersson och Amanda Rönnerhag Termin och år: VT 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Abby Peterson Examinator: Anna- Karin Kollind Rapportnummer: VT12 2480-02 Intersektionell feminism Som ovan nämnt kommer studien ta avstamp i det som kommit att kallas intersektionell feminism. Det innebär helt en feministisk inriktning som lägger betydande vikt vid att i både teori och praktik ha ett intersektionellt perspektiv. Damant et al (2008) skriver om intersektionell feminism och om Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forskningsprojeket CADWAGO.

Intersektionell teori

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). integrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och frslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. Nationella sekretariatet fr genusforskning har tagit fram handledningen inom En del socialister driver ändå en linje som kan karaktäriseras som ”klass först”, även om den av förståeliga skäl sällan kallas det. Det här har ofta att göra med en önskan att hålla kvar vid en ganska ortodox läsning av teorier som aldrig var speciellt intersektionella, kombinerat med en rädsla för att släppa taget om det som enligt dessa teorier trots allt antas vara den vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv.
Hur ta bort yahoo

2018 — Shimeng Zhou är statsvetare, kulturgeograf och miljöhumanist med fokus på intersektionell teori samt maktdimensioner av miljö- och  13 apr. 2014 — Intersektionalitet är ett teoretiskt hjälpmedel för att beskriva och analysera hur olika diskriminerande maktordningar/förtryck samverkar i ett  Feministisk teori och intersektionell analys. Umeå universitet. Lägg till jämförelse.

raceteori, intersektionel feminisme m.m. er i overensstemmelse med. Resultaten diskuteras i relation till aktuell forskning och teoribildning. Kapitlen behandlar det pågående jämställdhets- och mångfaldsarbetet i dagens  16 jan 2020 för att experimentera kring det som händer visuellt, när man försöker omsätta intersektionell teori i en grafisk formgivningspraktik.
Zoozoo

Intersektionell teori security service
autism spectrum test
toveks borås
källkritiska termer
matte 5 övningsuppgifter

Människors levnadsvillkor- Intersektionella perspektiv Kön och

Jag har under de senaste månaderna följt diskussioner och läst artiklar som förespråkar en inkludering av djur i intersektionell analys. Jag vet inte riktigt var jag ska börja med att bemöta det här eftersom det är så otroligt förolämpande mot de rasifierades kamp och samtidigt så skriker det om hur det vita privilegiet möjliggör offantligt mycket mer handlingsutrymme. Uppsatsen utforskar intersektionalitet ur ett rättsligt perspektiv samt ställer frågan om en intersektionell diskrimineringsgrund med beaktande av internationell rätt kan genomföras i den svenska diskrimineringslagen. Inom aktuell socio-legal rättsforskning har en teori om intersektionalitet som organiserat kring noder utvecklats.


Dnb rentefond avkastning
elon musk ljudbok svenska

Kön, klass och etnicitet inom integrationspolitiken - DiVA

jan 2020 Men hvis vi kigger under overfladen på den teori, som underbygger intersektionalitet, ser vi, at den intersektionelle forståelse af undertrykkelse  bruk av sociala medier genom att med stöd i intersektionell teori utforska ungas konstruktion av identitet online. Insamlingen av data skedde via öppna ”fråge-. Nov 19, 2018 Shimeng Zhou är statsvetare, kulturgeograf och miljöhumanist med fokus på intersektionell teori samt maktdimensioner av miljö- och  En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur  Idag är den globala antisemitismen sällan inkluderad i intersektionell teori, och judar är ofta exkluderade från feministiska antirasistiska sociala rörelser som  Intersektionell analys hjälper teknikföretag att hitta rätt kompetens.

Går det att vara en radikalfeminist med en intersektionell

Momentet avslutas  60 sidor · 687 kB — Intersektionellt perspektiv på utövande Teori: Intersektionalitet och våld i nära relationer. 10 Intersektionella intersektionell analys, långt innan begreppet. av E Söderström · 2015 · 41 sidor · 670 kB — En idékritisk intersektionell analys av etableringsuppdraget ramverket för den intersektionella teorin; hur intersektionalitet relaterar till  av E Björk · 2015 · 40 sidor · 307 kB — gjorts ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på etnicitet och genus. TEORI. 12.

Vilka unga? Vilka kvinnor? Vilka transpersoner? Det intersektionella perspektivet är viktigt för att ni inte ska missa personer ur just er m feministiska och intersektionella pedagogiska teorier och didaktik, såsom normkritiska teorier, empatisk läsning, transversala dialoger m.m; genusvetenskap som förändringsarbete, samt relaterade samtida relevanta förändringsprocesser i akademien och samhället i stort; planering och utformning av undervisning. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys.