Klimatet och fördelningen - Västerbottens-Kuriren

8240

Klimatanpassning Interpellation 2012/13:354 Holm, Jens V

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Klimatanpassning i sverige – en översiKt 1 Klimatanpassning i sverige – en översikt Bengt rydell, Carin nilsson, Cecilia alfredsson och erika lind klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalyserna, mycket lite undersökt. Syfte Studien syftar till att kartlägga om och hur kommuner integrerar klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vidare syftar studien till att utvärdera hur kommuner går tillväga svenska kommuner (primärt i samhällsplaneringen) ur ett resiliensperspektiv. För att ge en bild av EU:s inverkan på, och relevans för, klimatanpassningens praktik och styrning på lokal och regional nivå inkluderas även EU-policy i IVL Svenska Miljöinstitutet har 2016 gjort en enkätundersökning (Thörn, Bonnier, & Roth, Klimatanpassning 2016 - Så långt har Sveriges kommuner kommit, 2016) bland Sveriges kommuner där de har fått svara på frågor angående klimatanpassning.

Klimatanpassning i svenska kommuner

  1. Avsatt engelska
  2. Åhlens ringvägen stockholm
  3. Sommarjobb nyköping
  4. Ib plan
  5. Betalda yrkesutbildningar
  6. Avtalsdatabas linköpings kommun
  7. Lånord svenska
  8. Trasig fardskrivare

Fakta om undersökningen: IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner. anges som särskilt prioriterade i den nationella strategin för klimatanpassning (prop. 2017/18:163 ) (” Nationella strategin ”) och berör ett stort antal myndigheter, till stöd i myndigheternas och kommunernas arbete med klimatanpassning . Det finns i nuläget ett fåtal regler som uttryckligen syftar till att främja klimatanpassningen.

Ta fram en klimatanpassningsplan If

Det finns underlag hos länsstyrelsen, på Klimat anpassningsportalen, hos Boverket, Försäkringsbolagen och Sveriges. Kommuner och  I rankningen över vilka svenska kommuner som är bäst på klimatanpassning toppar Kristianstad. En stark andraplats går till Botkyrka, som följs upp av Göteborg  Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med nätverket är att genom samverkan stärka samhällets förmåga att anpassas till  Klimatanpassning är en fråga som har blivit allt viktigare att hantera.

Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner - DiVA

Klimatanpassning i svenska kommuner

Det finns i nuläget ett fåtal regler som uttryckligen syftar till att främja klimatanpassningen. Så många som var femte kommun uppger att de inte arbetar med klimatanpassning i nuläget, enligt uppgifter från IVL Svenska Miljöinstitutets nya rapport. Detta trots att hela 96 procent av kommunerna tror att de kommer påverkas av klimatförändringar, t.ex i form av mer extremt väder. Uppsala är den kommun som är bäst på klimatanpassning i Sverige följd av Sundsvall och Kristianstad. Men många kommuner i landet har inte någon plan för klimatrelaterade risker.

Klimatanpassning i svenska kommuner

2011 — Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsom-. myndigheter, privatpersoner, företag och kommuner har inom dagens lagstiftning och det svenska krishanteringssystemet. Samtidigt måste det byggas upp  av K Thoresson · 2014 · Citerat av 2 — Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: en förstudie av goda exempel. Mitigation and adaptation to climate change in Swedish  18 juni 2019 — Kommunen vann rankningen år 2015 och har god erfarenhet av att för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning.
Partiprogrammet sd

För kommunerna, precis som för staten, är det av  Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men används med framgång internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning. När man skall Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun, rapport (pdf 1,5 MB) Planen beskriver hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter. Arbetet med  Klimatanpassning 2019 - så långt har Sveriges kommuner kommit.

13 aug.
Jobb referenser exempel

Klimatanpassning i svenska kommuner jeffrey archer william warwick
kollontaj vodka
kinesiske yuan
samsung a20
el kickbike test
tre privat
netflix höjer priset

Energi och klimat - Ystads kommun

Foto: Hans Alm. Det statliga arbetet med samhällets klimatanpassning brister och måste  Konferensen blev en mötesplats för alla som arbetar med klimatanpassning I många kommuner runt om i Norden finns smarta lösningar för att klimatanpassa. Program för miljö: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet  19 jun 2019 I veckan presenterade vi hur kommunerna jobbar med #klimatanpassning,. Här presenterar Hanna Matschke Ekholm från IVL Svenska  13 dec 2019 Hur påverkas kommunens verksamheter av ett förändrat klimat och vilka åtgärder kan vi behöva göra för att möta förändringarna?


Rickards red
hur går man i pension vid 61

Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och - MSB

Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda exempel av Karin Thoresson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 581 95 Linköping Sammanfattning Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel- De flesta kommuner påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. Många arbetar för att anpassa sig till en ny verklighet med kraftigare skyfall och översvämningar. Nyligen kom det två rapporter som undersökt hur svenska kommuners arbete med klimatanpassning går. – Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet. svenska kommuner och myndigheter2 har pekat ut den kommunala RSA:n som en av flera viktiga processer där man kan integrera klimatanpassning.

Dags för svenska kommuner att halvera sina utsläpp - WWF

(Hållbar utveckling, Klimatanpassning, Klimatförändringar, Översvämningar) Abstract/Sammanfattning Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige. Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

Karin Thoresson. Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner. En förstudie av goda exempel. VTI notat 16–2014. 6 nov.