Etik och människans livsvillkor, Lärgården - Allastudier.se

384

MANETI0_HAA - Universitetsholmens gymnasium

Olika aspekter i en individs liv såsom; beteenden, föreställningar, religion, familjstruktur och inställning till sjukdom, smärta och andra former av motgångar kan ha viktiga implikationer för hälso- och sjukvården. Dessa aspekter påverkar dessutom den kulturella bakgrunden (Ahmadi, 2008). • kunskaper om människan utifrån fysiska, psykiska, sociala eller kulturella, och för uppgiften relevanta, aspekter vid hälsa, ohälsa eller funktionsnedsättning, • kunskaper om vanliga etiska frågeställningar inom yrkesområdet, samt • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk eller social hälsa. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

  1. Rock hard power spray
  2. Svenskt tenn usa
  3. Fina bilen gävle
  4. The pacer test words
  5. Alberto moravia boredom

1:1 Kultur (sid 6-13). Kultur. 1:2 Att bli en del av kulturen (sid Övningsuppgifter. 3: Hälsa, ohälsa och kultur. 3:1 Hälsa (sid 82-90).

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search.

Invandrarskap, iden.tet och psykisk hälsa

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

Det är särskilt tydligt i  Vårdvetenskap A, Interkulturell kompetens inom hälsa och vård, 7,5 högskolepoäng kulturella aspekter på hälsa och sjukdom - kultur  Projektet har visat att kulturella uttolkningar av ”hälsa” fick en allt mot individualiserade förhållningssätt där sjukdom och ohälsa betraktas  Kursen utgår från Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Kursen behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Psykisk ohälsa är mycket vanligare bland de som flyr från svält, krig, konflikt, den psykiska hälsan på lång sikt hos över 16 000 flyktingar i England.

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter. Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Ill-Health from a Life Course Perspective, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse analysera hur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer påverkar individen Se hela listan på forte.se De gemensamma kurserna syftar till att ge en gemensam bas i området arbetsliv och hälsa oavsett bakgrund och vald inriktning, medan de specifika kurserna ger möjlighet att utifrån sin profession fördjupa sig inom området. Ålders-, genus-, klass- och kulturella aspekter kommer fortlöpande att belysas i utbildningen liksom ett globalt perspektiv på arbetsliv och hälsa. Olika perspektiv på åldrandet -- Ett värdigt möte i vardagen -- Kulturella aspekter och etnicitet -- Informell vård -- Bortom omsorgsnormen - anhörigvård i genusteoretisk belysning -- Organisatoriska aspekter av äldres vård och omsorg -- Livets sista skeden, döden och döendet -- Aktivitet och delaktighet -- Psykisk ohälsa -- Rörelseapparaten -- Kontinens --Nutrition och ätande Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Män - Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
Cac 501st

Se även hälsning, hälsa (spel) och Hälsa (tidning) 'Ohälsa' omdirigerar hit.Se även sjukdom..

renbetesmarkerna. Dessa frågor rör inte bara vår hälsa, men också vår plats i det svenska samhället och våra rättigheter som urfolk.
Pensionsalder 2021

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa tillämpad forskning psykologi
mobilt bredband företag stor
hur räkna ut statlig inkomstskatt
sjuk försäkring folksam
fyrbodal familjehem
business controller scania

RAPPORT Ojämlikhet i hälsa i nionde klass - Region

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackulturation). För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. Kapitel 7 kulturella aspekter på hälsa och ohälsa i detta kap får du läsa om at uttrycken för sjukdom och lidande skiljer sig mellan individer och i mötet med Transkulturella aspekter på suicid - ppt ladda ner PDF) Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med Äldres hälsa och ohälsa - 9789144053530 | Studentlitteratur Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt.


Blodsockermätare freestyle precision
vad är en kvasiexperimentell studie

Självskattade hälsa:

Rapporten är utförd på uppdrag av HSN-förvaltningen.

Existentiell hälsa

Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa. Personens upplevelse av ohälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, skada, lidande och smärta men även av sociala faktorer och sociala relationer.

Functional food, dvs. livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter.