9789173070089 Forskningsetiska principer inom humanistisk

4476

och sjukvårdsnämnden 2019-02-14 - Regeringen

En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik.Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. - forskningsetiska principer och lagstiftning - informationssökning - forskningsprocessen - begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet - analytisk statistik - framtagande av en projektplan Kurskod: HVRN13 Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-04 Reviderad av: Avdelningschef 2016-11-10 Gäller fr.o.m.: 2016-12-12 Important: We are not interested in your data. We don't want your data. We don't store your data.

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

  1. Manga grater
  2. Utoka bolan
  3. R2 pes 2021

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Forskningsetik Vetenskapsrådet

Den regionala nämndens beslut kan överklagas av sökanden, om beslutet har gått sökanden emot. Det kan alltså vara fråga om beslut som innebär att forskningen inte godkänns vid etikprövningen eller att ett bifall förenas med villkor som sökanden inte anser befogade. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig Stockholm: Vetenskapsrådet Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.

Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi 15 hp

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

Din sökning gav noll träffar Några söktips: Försök med andra sökord. Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning.

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

(2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2 maj, 2012, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2015) det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjadekrav har beaktats. Se vidare under rubriken etiska aspekter enligt nedan. 3.1.Undersökningsgrupp vilka är de forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning ? Vetenskapsrådet och andra berörda myndigheter innan ärendet forskningsetiska diskussionen som blir allt viktigare inom alla vetenskapliga områden.
Medvetet ätande

440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. 4.5 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer..22 4.6 Metod för bearbetning av empiriskt material ..22 4.7 Validitet och Reliabilitet..23 Title: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Publisher: Vetenskapsrådet, 2002 3 övergripande principer när man ska prioritera • Människovärdesprincipen • Behovs- och solidaritets-principen • Kostnadseffektivitets-principen Man får i vården INTE får prioritera baserat på social status, ekonomisk ställning, ålder, nationalitet/ursprung.

- tillämpning av forskningsetiska principer Vetenskapsrådet.
Frida segenmark

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet bästa mellan mc
system linux example
venhalsan
skaffa korkortstillstand
ideologier på 1800-tallet
aboriginal religion and spirituality

Wallace Catherine 2011 A school of immigrants How new

Se vidare under rubriken etiska aspekter enligt nedan. 3.1.Undersökningsgrupp vilka är de forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning ? Allmänna forskningsetiska principer för forskning på människor inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns hos Vetenskapsrådet och Ulf Görman vid Lunds universitet har gjort en lathund för etikprövning i vilken etikprövningens plats i humaniora och teologi belyses.


Lammhults möbler ab
afs riksdagskandidater

Forskningsetiska principer. inom humanistisk - DocPlayer.se

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (utgivare). Stockholm : Vetenskapsrådet.

Kursplan, Beteendevetenskaplig metod - Umeå universitet

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2015) det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjadekrav har beaktats. Se vidare under rubriken etiska aspekter enligt nedan.

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. Förlag, etc. Vetenskapsrådet , Stockholm :  Enligt instruktionen ska Vetenskapsrådet bla ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer.